Home » Zdrowie

POWER PLATE zalecany także dla osób w wieku dojrzałym

Submitted by admin on wtorek, 1 Marzec 2011
POWER PLATE zalecany także dla osób w wieku dojrzałym

Jak dowodzą badania wibracje całego ciała dzięki urządzeniu Power Plate jest skuteczna w wieku dojrzałym, kobiet i mężczyzn po 55 roku życia.

Trening całego ciała zwiększa siłę  wyprostu kolana i szybkość ruchu u o osób dojrzałych.

Jest to streszczenie badań opublikowanych w międzynarodowym naukowym Journal of the American Geriatrics Society (Magazyn Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego) (czerwiec 2004)Autorzy: Machteld Roelants, Sabine Verschueren i Christophe Delecluse, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia

Trening z wibracją całego ciała zwiększa siłę  wyprostu kolana i szybkość ruchu u osób dojrzałych.

-

Wyniki:

  1. Pierwsze długoterminowe badanie efektów treningu z wibracją całego ciała na maszynie Power Plate na grupie dojrzałych kobiet wyraźnie wskazuje, że siła i prędkość ruchu wzrasta po 24 tygodniach treningu.
  2. Trening z wibracją całego ciała sprawdza się jako bezpieczna, właściwa i efektywna metoda treningu siły wśród starszej populacji. Wyniki tych badań dowodzą, że trening z wibracją całego ciała ma duży potencjał w stosowaniu w geriatrii i zabiegach terapeutycznych jako metoda bezpieczna i nie wymagająca dużej siły. Niski stopień zmęczenia i bezpieczeństwo przemawia za używaniem treningu z wibracją całego ciała w wieku dojrzałym jak również wśród osób bądź nie zainteresowanych konwencjonalnymi treningami wytrzymałościowymi, bądź fizycznie nie będących w stanie ich wykonywać.

Założeniem tych badań było określenie potencjału wibracji całego ciała na maszynie Power Plate w kontekście terapeutycznym, w którym można poprawić pracę mięśni u pacjentów i osób starszych, dla których standardowe programy ćwiczeń nie stanowią opcji. Utrzymanie masy mięśni, siła funkcjonalna i prawidłowe krążenie to wyzwanie dla ludzi starszych ze względu na ryzyko przeciążenia i mniejszej zdolności starzejącego się ciała do adaptowania się do większego obciążenia. Wibracja całego ciała gwarantuje bezpieczną i łatwą możliwość trenowania tych systemów bez nadmiernego przeciążenia.

Siła mięśni i moc szczytowa mięśni mają duży wpływ na funkcjonowanie starszych osób w zakresie czynności życia codziennego, takich jak chodzenie, pokonywanie schodów i wstawanie z krzesła. Powszechne czynniki ryzyka, prowadzące do złamań kości biodrowych u starszych osób to osłabienie mięśni i niezdolność mięśni kończyn dolnych do produkowania siły potrzebnej do wykonania szybkiego ruchu. Osoby starsze tracą masę mięśniową na skutek związanego z wiekiem spadku aktywności fizycznej. Dlatego też, prewencja związanej z wiekiem utraty sił  i atrofia mięśni jest problemem społecznym.

Rys. 1.

Rys1

Zmiana w sile mięśni nóg po 24 tygodniach w grupie treningu z wibracją całego ciała i w grupie konwencjonalnego treningu wytrzymałościowego.

Rys. 2 + 3

Rys2

Zmiana w wykonaniu skoku wspomaganego (rys. 2). Prędkość ruchu wzrosła tylko w grupie, która trenowała używając wibracji całego ciała.(rys. 3).

Badaniem objęto 89 kobiet  po menopauzie, pomiędzy 58 a 74 rokiem życia. Uczestniczki podzielono losowo na trzy grupy: grupa poddana wibracji całego ciała ćwiczyła trzy razy w tygodniu na maszynie Power Plate. W trakcie tych treningów stosowano program statycznych i dynamicznych ćwiczeń prostowników kolana, takich jak przysiady i wypady. Grupa poddana treningowi konwencjonalnemu również ćwiczyła trzy razy na tydzień i wykonywała dynamiczne ćwiczenia na napinanie mięśni nogi i naciąganie mięśni nogi na konwencjonalnym sprzęcie do fitness, zwiększając intensywność ćwiczeń. Grupa kontrolna nie uczestniczyła w żadnym treningu przez cały czas trwania badań – 24 tygodni.

Wyniki wykazują, że wibracja całego ciała i konwencjonalny trening zwiększają silę mięśni nóg. (rys. 1). Obie grupy wykazały również poprawę w wykonywaniu skoku wspomaganego (rys. 2). Prędkość ruchu zwiększyła się jedynie w grupie trenującej na maszynie Power Plate. (rys. 3).

Skok wspomagany jest dokładną metodą mierzenia skrócenia naciągu mięśni, systemu używanego w codziennym życiu, w czynnościach takich jak wstawanie z krzesła, chodzenie po schodach czy utrzymanie równowagi. Prędkość ruchu jest bardzo ważnym środkiem reakcji i równowagi i odgrywa rolę w zmniejszeniu ryzyka upadku.

Trening

Trening z wibracją całego ciała minimalizuje potrzebę świadomego rozciągania i napinania mięśni w układach mięśniowo-szkieletowym, oddechowym i krążeniowym. Większość podmiotów była zadowolona z sesji wibracji całego ciała, nie uważała ćwiczeń za trudne i mówiła o umiarkowanym stopniu zmęczenia mięśni pod koniec sesji.